Philippines

Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan